Privacy beleid

PRIVACY POLICY
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We willen dan ook open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom deze policy om uit te leggen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Het Nederlandse bedrijf Topshelf Nederland B.V. h.o.d.n. Sportsworld ("Sportsworld") is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Bezoekadres: Baronieweg 13, 5321 JV te Hedel.
Postadres: Postbus 19, 5320 AA te Hedel.
Kamer van Koophandel nr.: 30232273.
Vertegenwoordigd door J.M.G.W. Theunissen.
BTW nr: NL 818713124 B01.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen op de servers van Sportsworld die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de Sportsworld vestigingen. De vestigingen treden enkel op als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens Sportsworld.

Sportsworld zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. De specifieke diensten worden hieronder in de policy nader toegelicht.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht indien:

 • de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist
 • de overdracht van persoonsgegevens nodig is om een overeenkomst te sluiten

Daarbij geven wij ook aan wat er gebeurd als u er voor kiest deze niet te verstrekken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
U heeft recht op toegang: 
U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van u bewaren. U kunt contact opnemen met Sportsworld die u deze persoonsgegevens per e-mail zal verschaffen.

U heeft recht op portabiliteit: 
Wanneer Sportsworld uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt.

U heeft recht op correctie: 
U kunt Sportsworld verzoeken om uw persoonsgegevens in de systemen van Sportsworld te laten corrigeren mochten deze niet correct of volledig zijn.

Maakt u gebruik van TheCard of de ClubCard dan kunt u uw persoonsgegevens zelf aanpassen en/of bijwerken. Gaat u daarvoor naar de website TheCard en ClubCard.

U heeft recht op verwijdering:
U heeft het recht om op elk moment de persoonsgegevens die door Sportsworld worden verwerkt te laten verwijderen, met uitzondering van de volgende omstandigheden:

 • er loopt nog een verhandeling met onze customerservice
 • er is nog een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
 • indien u een aankoop in onze webshop heeft gedaan, bewaren wij uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels
 • indien u mee doet aan ons loyaltyprogramma TheCard of ClubCard bewaren wij uw persoonsgegevens en transacties om tot een correct uitkering van korting over te kunnen gaan

U heeft recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Sportsworld. Sportsworld zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

U heeft recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden. U kunt hiervoor de instructies opvolgen die onderaan iedere e-mail zijn opgenomen.

U heeft recht op restrictie:
U kunt Sportsworld verzoeken om in de volgende omstandigheden de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Sportsworld, beperkt Sportsworld elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
 • indien u een claim heeft ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Sportsworld elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
 • als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
 • als Sportsworld de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via customerservice@sportsworld.nl.

U heeft recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat Sportsworld uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze website te bekijken want de laatste versie van de privacyverklaring is hier altijd online en bijgewerkt beschikbaar.


ONLINE AANKOOP
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om u aankoop online op de webshop te beheren, door uw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze online diensten en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items. 
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren.
We gebruiken ook uw gegevens om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • bestelgegevens

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van uw bestelling. Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan onze logistieke partner om uw bestelling te in te pakken en te versturen.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling bij Sportsworld te verwerken en leveren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.


DIRECT MARKETING
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken enkel uw persoonsgegevens om u te infomeren over marketingaanbiedingen, informatie-enquêtes en uitnodigingen te sturen met e-mails als u uitdrukkelijk zelf heeft aangegeven dat u dat wilt..

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • alle contactgegeven en uw e-mailadres

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden doorgestuurd naar onze partner voor e-mailmarketing en wordt enkel en alleen gebruikt voor het versturen van e-mails.
We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen aan of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw expliciete toestemming om deze e-mails te ontvangen.

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen direct marketing. Onderaan iedere email is een link opgenomen waarbij u dit direct zelf kunt regelen.

 

KASSATRANSACTIE
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken enkel uw persoonsgegevens  om ons spreidingsgebied van actiefolders e.d. nog beter af te stemmen op onze klanten. U geeft toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens door deze aan onze medewerker te geven.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

o  Postcode en huisnummer

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden geanonimiseerd doorgestuurd naar onze partner in reclameverspreidingen en wordt enkel en alleen gebruikt voor het bepalen van het afzetgebied.
We zullen de gegevens nooit doorsturen, verkopen aan of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw expliciete toestemming die u geeft door het afgeven van deze gegevens.   

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bezwaar te maken.


THE CARD
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijke account te creëren, beheren en uiteindelijk om u de waardecheques met korting te kunnen toesturen.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:

 • kaartnummer
 • contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • interessegebieden

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u registratie van uw gegevens mogelijk te maken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens m.b.t. een account is gebaseerd op uw toestemming die u verleend in het proces van aanmelden.

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en is Sportsworld niet meer in staat u te voorzien van de waardecheque voor korting op uw volgende aankoop.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u actief gebruikt maakt van een The Card account.

 

CLUBCARD
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijke account te creëren, beheren en uiteindelijk om u de waardecheques met korting te kunnen toesturen. Daarnaast koppelen wij u aan een vereniging zodat u de bij behorende kortingen kunt ontvangen bij uw aankoop.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken:

 • kaartnummer
 • contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • lid van welke vereniging?

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens die doorgestuurd worden aan derden, worden alleen gebruikt om u registratie van uw gegevens mogelijk te maken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens m.b.t. een account is gebaseerd op uw toestemming die u verleend in het proces van aanmelden.

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest, zal uw account ophouden te bestaan en is Sportsworld niet meer in staat u te voorzien van de waardecheque voor korting op uw volgende aankoop en ontvangt u ook geen korting meer op artikelen gelieerd aan uw vereniging.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u actief gebruikt maakt van een ClubCard account.


CUSTOMER SERVICE
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om uw klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om uw technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, telefoon of social media.
We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • bestelgegevens
 • The Card of ClubCard nummer
 • alle correspondentie op dit gebied

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Enkel medewerkers van Sportsworld Customer Service hebben toegang tot bovengenoemde gegevens.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Sportsworld bij om uw vragen te beantwoorden, om uw klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om uw technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, telefoon of social media.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens in verband met telefoon en e-mail logs en correspondentie 100 dagen en uw gegevens in verband met casemanagement 12 maanden.


WEDSTRIJD/EVENEMENT 
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We verwerken uw gegevens wanneer u deelneemt aan één van onze wedstrijden/evenementen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt door Sportsworld om contact op te nemen met de deelnemers over de wedstrijd / evenement, om de deelnemers te identificeren, om de leeftijd van de deelnemers te controleren, om contact op te nemen met de winnaars en om toe te zien op de levering van de prijzen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • leeftijd
 • informatie die verstrekt is t.b.v. de wedstrijd

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Gegevens kunnen worden doorgestuurd aan verzendingsbedrijven, welke worden gebruikt voor de levering van de prijzen.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan een wedstrijd of evenement.

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervoor kiest doet u niet langer meer mee aan de wedstrijd of evenement.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens tot 45 dagen na het einde van de wedstrijd.


PRIVACYVERKLARING NALEVING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om de wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en besluiten van autoriteiten na te leven. Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en verifiëren teneinde de boekhoudregels na te leven.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • klantnummer
 • ordernummer
 • naam
 • postadres
 • transactiebedrag
 • transactiedatum

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de Sportsworld vestigingen. De vestigingen treden enkel op als de verwerker van de persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens namens Sportsworld.
We delen uw persoonsgegevens met IT-bedrijven die oplossingen voor boekhoudsystemen bieden.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor Sportsworld om aan haar wettelijke verplichting te doen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens overeenkomstig de boekhoudregels.

 

PERSOONSGEGEVENS MEDEWERKERS SPORTSWORLD
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • salarisgegevens
 • kopie ID
 • BSN nummer
 • bankgegevens

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw gegevens zijn toegankelijk voor de afdeling P&O en worden doorgestuurd naar belanghebbende instanties zoals het pensioenfonds.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor Sportsworld voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken aan onze website wordt opgeroepen. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

Wat doen wij met cookies?
We gebruiken permanente cookies om uw gewenste startpagina op te slaan en om uw details op te slaan indien u "Mij onthouden" selecteert bij het inloggen.
We gebruiken sessiecookies als u gebruikmaakt van de productfilter en om te controleren of u bent ingelogd of een artikel in uw shoppingbag hebt geplaatst.

Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in analysetools om onze website te optimaliseren en om u te voorzien van relevant marketingmateriaal.
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Sommige cookies van derde partijen zijn ingesteld door services welke op onze pagina's verschijnen en waar we geen controle over hebben. Ze worden ingesteld door aanbieders van social media zoals Twitter, Facebook en Vimeo en hebben betrekking op het vermogen van gebruikers om content op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectievelijke symbool.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, kijk onder "Help" in uw browser.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verbinden alleen uw cookie ID met uw persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account als u bent ingelogd op uw account.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Sportsworld bewaart niet uw persoonsgegevens. U kunt cookies eenvoudig via uw browser van uw computer of mobiele toestel verwijderen. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele telefoon wordt verzonden. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, krijgt u geen toegang meer tot bepaalde inhoud op de site.


VRAGEN EN FEEDBACK
Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met onze Customer Service. U kunt hen bereiken per e-mail via customerservice@sportsworld.nl of per telefoon op 0900 - 222 4040 (10ct/min) tijdens werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Hedel, 24 september 2018.